Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi badanie ewaluacyjne dotyczące oceny projektów UE. Anonimowa ankieta pozwoli ocenić m.in. mobilność mieszkańców i transport na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj więcej...

Pracodawcy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami. Nie wszyscy mogą skorzystać z takiej możliwości.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 203 „Daniel” informuje o terminach zbiorowych polowań na terenie gminy Brwinów.

Czytaj więcej...

Burmistrz gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Ogłoszenie o transporcie 1
Ogłoszenie o transporcie 2

Od 23 sierpnia 2022 r. można już korzystać z nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich, która umożliwia zakup biletów okresowych. Posiada również funkcję automatycznego odnowienia biletu, odroczonej płatności oraz proponuje najkorzystniejszą ofertę cenową.