Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zaprasza do współpracy ekspertów z różnych dziedzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” prowadzone będą w grupach tematycznych.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) szuka pomysłów i inicjatyw, dzięki którym wsie (gminy) mogą stać się lub już stały się bardziej przyjazne do życia. Łączna pula nagród wynosi 44 tys. zł.

Nadleśnictwo Chojnów prowadzi na swoim terenie prace gospodarcze związane z pozyskiwaniem drewna.

Wojewoda mazowiecki wydał komunikat skierowany do hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i podjęcia działań ograniczających szerzenie się wirusa ptasiej grypy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza fotografów amatorów do udziału w konkursie „Mazowsze bliskie sercu”. Hasłem tegorocznej edycji są „Cztery pory Mazowsza”