Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 17 lutego 2023 r. ostrzeżenia meteorologiczne.

Czytaj więcej…

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z ramienia Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział Bielice organizuje w dniu 28 lutego 2023 r. o godzinie 9.00 w OSP w Biskupicach szkolenie pod tytułem: Ekoschematy nowym instrumentem finansowym WPR 2023-2027.

Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który trwa od  1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

GUS w Warszawie będzie prowadził badania ankietowe na terenie całego województwa mazowieckiego. Zebrane dane statystyczne będą wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej.