Każdy mieszkaniec województwa może zgłosić propozycje projektu do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór będzie trwać od 1 do 20 lutego 2022 r.

Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy – to hasło konkursu, w którym mogą wziąć udział dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2022 r.

Prowadzone w grudniu badania związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczyć będą środowiska przyrodniczego, wód powierzchniowych, jakości powietrza, analizy krajobrazu oraz obiektów cennych kulturowo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje o zasadach naboru na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane przez PFRON.

Nadal prowadzone są badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.