Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który trwa od  1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

GUS w Warszawie będzie prowadził badania ankietowe na terenie całego województwa mazowieckiego. Zebrane dane statystyczne będą wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej.

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu Climate-ADAPT daje użytkownikom dostęp m.in. do danych i informacji na temat spodziewanych zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych.

Każdy emeryt i rencista może teraz korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji poprzez aplikację mObywatel.

Czytaj więcej…