W związku z zakłóceniami w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich spowodowanymi przebudową dworca Warszawa Zachodnia i zmianą organizacji ruchu pociągów, wprowadzono kolejne ograniczenia w przejazdach m.in. na linii grodziskiej. W dniu 14 i 15 marca br. spółka Koleje Mazowieckie wystosowała pisma do zarządcy infrastruktury PKP PLK.

Rolnicy mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w jednym z sześciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły, wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.

Burmistrz gminy Brwinów dokonał zmiany dwóch ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Od kwietnia 2023 r. rusza elektroniczny nabór wniosków dotyczący nauki języka migowego. Będzie on prowadzony online za pomocą nowego systemu systemu iPFRON+.