Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

GUS w Warszawie będzie prowadził badania ankietowe na terenie całego województwa mazowieckiego. Zebrane dane statystyczne będą wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej.

Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu Climate-ADAPT daje użytkownikom dostęp m.in. do danych i informacji na temat spodziewanych zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych.

Każdy emeryt i rencista może teraz korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji poprzez aplikację mObywatel.

Czytaj więcej…

Do 24 lutego 2023 r. trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia inwestycji zapobiegających ograniczeniom skutków klęsk żywiołowych. Dotacje przeznaczone są nie tylko dla rolników posiadających trzodę chlewną, lecz także dla spółek wodnych dbających o rowy melioracyjne, przepusty, drenaże itp.