Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od 1 października 2019 r. będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów WKD.

https://www.wkd.com.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił kolejną edycję Programu Stypendia Pomostowe 2019/2020.

Skan

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.

Czytaj więcej...

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podany jest do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.

Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów , których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i rozpoczęciu konsultacji społecznych.


Więcej informacji