Do 24 lutego 2023 r. trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia inwestycji zapobiegających ograniczeniom skutków klęsk żywiołowych. Dotacje przeznaczone są nie tylko dla rolników posiadających trzodę chlewną, lecz także dla spółek wodnych dbających o rowy melioracyjne, przepusty, drenaże itp.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zaprasza do współpracy ekspertów z różnych dziedzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” prowadzone będą w grupach tematycznych.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) szuka pomysłów i inicjatyw, dzięki którym wsie (gminy) mogą stać się lub już stały się bardziej przyjazne do życia. Łączna pula nagród wynosi 44 tys. zł.

Nadleśnictwo Chojnów prowadzi na swoim terenie prace gospodarcze związane z pozyskiwaniem drewna.

Wojewoda mazowiecki wydał komunikat skierowany do hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i podjęcia działań ograniczających szerzenie się wirusa ptasiej grypy.