Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Plakat

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Filmy konkursowe można wysyłać do 30 września.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy lub w jednostkach organizacyjnych KRUS właściwych dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza dzieci do udziału w konkursie.