Od 2 do 6 grudnia 2013 r. osoby, które od niedawna prowadzą działalność gospodarczą (lub mają zamiar ją rozpocząć), mogą skorzystać z telefonicznych porad prawnych.

Obwieszczenie: Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 18,100 do km 28,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu pruszkowskiego - etap III i powiatu grodziskiego - etap I - szlak Pruszków - Grodzisk Mazowiecki.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych na warsztaty dotyczące metod wspomagania rozwój dziecka. Warszataty odbędą się 27 listopada 2013 r. w godz. 16-17.30 w placówce przy ul. Wapiennej 2.

Obwieszczenie: Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 18,100 do km 28,100 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej i obiektów służących ochronie środowiska, w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu pruszkowskiego - etap III i powiatu grodziskiego - etap I - szlak Pruszków - Grodzisk Mazowiecki.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków dotyczących podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków upływa 12 lipca 2013 r.