Na lata 2021-2022 zaplanowano realizację 38 projektów zapewniających rozwój cyfrowy w dziedzinach opieki zdrowotnej, edukacji, ochrony powietrza, planowania przestrzennego i in. Zainteresowani mogą zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju społeczeństwa cyfrowego na Mazowszu.

Czytaj więcej...

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza kolejną edycję konkursu. Do 31 lipca br. można zgłaszać prace naukowe, popularno-naukowe i inne związane z problematyką rozwoju wsi lub prace prezentujące dorobek kulturowy, inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki) itp. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną oraz możliwość wydania pracy w postaci książkowej.

W sezonie wakacyjnym i urlopowym ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży – także na placach zabaw i na obiektach małej architektury sportowo-rekreacyjnej.

Czytaj więcej…

Świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) od tego roku szkolnego będzie przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski należy składać drogą elektroniczną.

Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego prowadzone są w kolejnym miesiącu w trzech obszarach: badań środowiska przyrodniczego, inwentaryzacji środowiska wodnego oraz pomiarów akustycznych.