język migowy

Dzierżawa: pawilon nr 5 na targowisku w Brwinowie

Opublikowano:

Przetarg dotyczący dzierżawy lokalu użytkowego nr 5 przy ul. Rynek 24 odbędzie się 16 lutego 2024 r.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy