język migowy

Do oddania w użytkowanie: nieruchomości przy ul. Grodziskiej 10A

Opublikowano:

Gmina Brwinów zamierza oddać w użytkowanie budynek użyteczności publicznej, w którym będzie mieścić się biblioteka.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy