Do 17 stycznia 2014 r. mogą wpłacać wadium osoby chcące przystąpić do przetargów na sprzedaż dwóch działek położonych w Brwinowie przy ul. Suwalskiej oraz w Biskupicach.
 

 

Biskupice: 5100 m kw.

Działka znajdująca się w Biskupicach przy drodze wojewódzkiej nr 720 ma powierzchnię 5100 m kw. Jej cena wywoławcza wynosi 142 800 zł brutto.
Grunt przylega od południowej swej granicy do drogi wojewódzkiej nr 720 na głębokości ok. 105 m. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak więc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 

Ogłoszenie w BIP


Brwinów, ul. Suwalska: działka o pow. 1466 m kw.

Cena wywoławcza działki położonej przy ul. Suwalskiej róg Kryniczanki wynosi 249 220 zł. Przetarg nieograniczony na jej sprzedaż odbędzie się 22 stycznia 2014 r. o godz. 13 w budynku Urzędu Gminy Brwinów.
Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej

Ogłoszenie w BIP

 
Warunkiem przystąpienia do ww. przetargów jest wpłacenie do 17 stycznia 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Przetargi odbędą się 22 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 oraz o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Informacji o nieruchomościach udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Urząd Gminy Brwinów,
ul. Grodziska 12, pokój 204, II piętro
tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.