Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił czwarty ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie  niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 3,1414 ha w Parzniewie.


Jest to nieruchomość posiadająca bezpośredni dostęp do ul. Przyszłości o nr ew. 90/32, uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00110754/1. Przeznaczona jest do wydzierżawienia pod uprawy rolne na okres do 3 lat.
 
Działka jest równa, nie zakrzewiona ani nie zadrzewiona. Dotychczas była użytkowana rolniczo. Klasy gruntów wchodzące w skład nieruchomości: R-IVa 2,4336 ha, R-IVb 0,6305 ha,  W – 0,0773 ha. Posiada bezpośredni dostęp do ul. Przyszłości.
 
Roczny czynsz za dzierżawę 2 360,00 zł brutto.
 
Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Brwinów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce, do dnia 7.04.2014 r. włącznie, w kasie Urzędu lub na konto 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.
 
Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12, pokój 204. Telefony (22) 738-26-13 lub (22) 738-26-53 fax (22) 729-56-64.
 
Link do ogłoszenia w BIP