Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu pięciu działek położonych w Brwinowie oraz w Biskupicach, w Parzniewie i w Kaniach. Tereny te mają być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.


Brwinów, ul. Suwalska: cena na wywoławcza działki położonej przy ul. Suwalskiej róg Kryniczanki wynosi 249 220 zł. Przetarg nieograniczony na jej sprzedaż odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Brwinów.
Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest na obszarze o wiodącej funkcji mieszkaniowej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 7 kwietnia 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.Brwinów, ul. Żwirowa: działka o pow. 3981 m²  przy ulicy Żwirowej 7 położona jest w atrakcyjnym miejscu, na terenie zurbanizowanym, w otoczeniu willowej zabudowy jednorodzinnej. Znajdują się na niej fragmenty przedwojennego budynku, który posiada ciekawą formę architektoniczną. Urząd Gminy Brwinów dysponuje inwentaryzacją budynku, która zawiera opis techniczny, widok elewacji, rzuty poszczególnych kondygnacji, a także opis i ocenę stanu istniejącego. Dokumentacja pozwala na odbudowę willi w pierwotnym kształcie, jeśli taka będzie wola inwestora.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 5 maja 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 900 000 zł. Przetarg odbędzie się 9 maja 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIPBiskupice: działka znajdująca się przy drodze wojewódzkiej nr 720 ma powierzchnię 5100 m kw. Jej cena wywoławcza wynosi 142 800 zł brutto. Grunt przylega od południowej swej granicy do drogi wojewódzkiej nr 720 na głębokości ok. 105 m. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Działka leży na terenie nieposiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak więc określenie warunków zabudowy i zagospodarowania nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 7 kwietnia 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 1 040 000 zł. Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.Parzniew: działka o powierzchni 0,9697 ha, przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Jest to nieruchomość narożna, położona przy dwóch asfaltowych drogach publicznych, bezpośrednio sąsiadująca z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej. Dla tego terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 5 maja 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 3 600 000 zł. Przetarg odbędzie się 9 maja. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP


  
Kanie: działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 5 maja 2014 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, która wynosi 1 040 000 zł. Przetarg odbędzie się 9 maja 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP