Gmina Brwinów planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych znajdujących się w Brwinowie przy ul. Bratniej.


Na sprzedaż zostało wystawionych 26 działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne, np. gastronomię. Wszystkie działki mają kształt prostokąta. Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki do dnia 9 października 2015 r. Przetarg odbędzie się 15 października 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BiP