Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Bratniej.

Czytaj więcej...

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetarg obędzie się 22 kwietnia 2021 r.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2021 r.

Burmistrz gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Mosznie-Parcela.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na dzierżawę 6 lokali użytkowych w pawilonach handlowo-usługowych na wyremontowanym targowisku. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2020 r.