Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Nieruchomości znajdują się w Brwinowie przy ul. Suwalskiej i Bratniej oraz w Biskupicach.
 

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu czterech działek położonych w Brwinowie, przy ul. Żwirowej oraz Parzniewie i Kaniach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Gmina Brwinów wystawia na sprzedaż 33 działki przy ul. Bratniej w Brwinowie. Przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi. Ich łączna powierzchnia wynosi 4,178 ha.

Oprócz działek przy ulicy Bratniej Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu działek położonych w Brwinowie oraz w, Parzniewie i w Kaniach. Tereny te mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i działalność usługową.

Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w gminie Brwinów