Gmina Brwinów odda w dzierżawę jeden lokal użytkowy w pawilonie handlowym na targowisku miejskim w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - LINK

Gmina Brwinów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę – jest to niezagospodarowana część działki w miejscowości Brwinów o powierzchni 180 m kw.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej - LINK

Gmina Brwinów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę – jest to teren pod lokalizację garażu, niezagospodarowana część działki w miejscowości Moszna o powierzchni 24 m kw.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej

Gmina Brwinów odda w dzierżawę dwa lokale użytkowe w pawilonie handlowym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu. 

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza II przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się w miejscowości Kanie, gm. Brwinów. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej