Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza IV przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grodziskiej 10 w Brwinowie. Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Czytaj więcej...

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza IV przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się w miejscowości Kanie, gmina Brwinów. Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2023 r. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Czytaj więcej...

 Gmina Brwinów odda w dzierżawę lokal użytkowy (nr 17) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  Wadium należy wpłacić do 15 czerwca 2023 r.

Drugi przetarg dotyczący działki przy ul. Pigwowej 5 w Brwinowie (pow. 900 m kw.) odbędzie się 6 czerwca 2023 r. Dzień później odbędzie się pierwszy przetarg dotyczący działki przy ul. Pigwowej 7 (pow. 1141 m kw.). Z wyprzedzeniem należy wpłacić odpowiednie wadium.

Gmina Brwinów odda w dzierżawę lokal użytkowy nr 17 w pawilonie handlowym na targowisku miejskim w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

Link do BIPu z wykazem nr 8