język migowy

Inwestycje za 2,37 mln zł

Opublikowano:

Dwa projekty z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza będą realizowane na terenie gminy Brwinów w 2025 r. Powstanie nowa ścieżka rowerowa przez Biskupice i urządzona zieleń wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie w przyszłym roku w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ogłaszał przetargi na dwa zadania związane z drogą wojewódzką nr 720.

 

Projekt „Rowerem po Mazowszu – rozbudowa tras rowerowych na południe od Błonia, odcinek Brwinów – Biskupice” (nr 56 na liście zgłoszonych) przewiduje budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Biskupicach na odcinku o dł. ok. 470 m, od wiaduktu nad autostradą A2 do drogi bocznej prowadzącej w kierunku Kotowic i MOP Brwinów. W szacunkowej kalkulacji tego projektu wynoszącej 1,17 mln zł została też ujęta m.in. budowa chodnika o dł. 50 m, dzięki któremu pasażerowie komunikacji autobusowej będą mogli bezpiecznie dojść do przystanku, a także budowa odwodnienia i kanału technologicznego, przebudowa hydrantu oraz urządzenie zieleni przydrożnej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na tym odcinku drogi będzie jednym z ważniejszych efektów realizacji tego zadania.

 

Projekt „Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie” (nr 55 na liście), który został wybrany do realizacji w ramach puli podregionalnej polega na urządzenia zieleni przyulicznej od ronda Ignacego Kozielewskiego do wiaduktu nad autostradą A2. Ten odcinek drogi wojewódzkiej został w ostatnim czasie przebudowany, ale wisienką na torcie – po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, ścieżki i chodnika – będzie zasadzenie na odcinku ok. 1,3 km kilkudziesięciu drzew, a także tysięcy krzewów, bylin, traw ozdobnych, roślin zadarniających i kwiatów cebulowych, ustawienie ławek i koszy.

 

Pomysłodawcą obu projektów jest mieszkaniec Brwinowa, a zarazem burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, który przygotowuje zgłoszenia projektów w swoim czasie prywatnym, wieczorami oraz w soboty i niedziele. – Każde zdanie zawarte w projektach napisałem własnoręcznie – zaznacza, ale jednocześnie podkreśla, że decydujące znaczenie w ostatecznym sukcesie mają głosy mieszkańców i sympatyków gminy Brwinów. – Ja tylko przygotowałem, napisałem i zgłosiłem obydwa projekty. Gorące gratulacje i szczere podziękowania należą się wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i energię i zagłosowały na moje pomysły – napisał Arkadiusz Kosiński na swojej stronie społecznościowej tuż po gali prezentującej tegoroczne wyniki.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy