język migowy

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza

Opublikowano:

27 czerwca br. podczas IV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie IX kadencji burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy Brwinów 2023.

Sesja, która odbyła się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej rozpoczęła się od prezentacji Drużyny Brwinowskiej Akademii Koszykówki, która zwyciężyła w Mistrzostwach Polski w kategorii U13 i zasłużenie zdobyła tytuł Mistrza Polski. Głos zabrali trenerzy, a cała drużyna otrzymała zasłużone brawa.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sławomirem Rakowieckim podziękowali sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę na rzecz swoich sołectw, a także wręczyli legitymacje sołtysom wybranym w przeprowadzonych w tegorocznych wyborach.

Następnie Rada Miejska rozpatrywała raport o stanie gminy za ubiegły rok. Każdy mógł się już wcześniej zapoznać z treścią tego dokumentu i zgłosić się do debaty, jednak żaden z mieszkańców nie skorzystał z takiej możliwości. Burmistrz przedstawił prezentację mówiącą o zrealizowanych w 2023 r. zadaniach i inwestycjach.

Decyzją radnych Burmistrz Arkadiusz Kosiński otrzymał wotum zaufania. Radni również pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium jednogłośnie. Burmistrz podziękował radnym oraz swoim najbliższym współpracownikom – skarbnikowi Elżbiecie Dolocie i zastępcom – Sławomirowi Walendowskiemu i Jerzemu Wysockiemu.

Pośród wielu uchwał, podczas tej sesji radni przyjęli także program stypendialny dla dzieci i młodzieży  uczącej się i zamieszkującej na terenie Gminy Brwinów oraz jednogłośnie przyjęli petycję w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Brwinowie.

IMG 2973z
IMG 2976z
IMG 3058z
IMG 3060z
IMG 2957z
Image00002z

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy