język migowy

Ruszają konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Brwinów

Opublikowano:

Od 13 maja do 17 czerwca przeprowadzone zostaną konsultacje projektu strategii do roku 2030.

Jak można przeczytać w projekcie przedstawionym do dyskusji publicznej: Strategia rozwoju stanowi podstawę prowadzenia polityki rozwoju na różnych szczeblach władzy administracyjnej, w tym na poziomie lokalnym, czyli w gminach. Jej obecność w dużym stopniu warunkuje także dostęp do różnego rodzaju środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację określonych celów. Podejście do stworzenia strategii danej jednostki powinno być jak najbardziej zindywidualizowane, dopasowane do lokalnej specyfiki i potrzeb, by w jak najlepszy sposób wykorzystać atuty gminy oraz jej położenie i w jak największym stopniu zminimalizować kwestie problemowe. W procesie tworzenia strategii nie można jednak się skupić jedynie na poziomie lokalnym. Konieczne jest uwzględnienie polityk publicznych kierowanych do szerszych układów terytorialnych, a zatem – strategii i programów ponadlokalnych, regionalnych oraz krajowych, a także międzynarodowych (europejskich). Warto też zwracać uwagę na obecne trendy społeczne, gospodarcze. Być może niektóre zjawiska nie zaistniały jeszcze na terenie danej gminy, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości przyjdzie się z nimi zmierzyć.

Cały projekt dostępny jest w formie papierowej w Urzędzie Gminy Brwinów, przy ul. Grodziskiej 12, w pokoju nr 004 (parter), w godzinach pracy oraz w formie elektronicznej jako załącznik pod artykułem.

Podczas konsultacji zostaną zebrane opinie i uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2030”.

W sposób pisemny lub elektroniczny – za pomocą udostępnionego formularza, który po wypełnieniu należy złożyć:

  1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12,
  2. drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Brwinów),
  3. poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Brwinów -/575d9kicdq/SkrytkaESP,
  4. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  5. w czasie spaceru badawczego, który odbędzie się w dniu 24 maja br. o godzinie 18.00 (początek spotkania w parku miejskim przy Pałacu);
  6. na spotkaniu konsultacyjnym, połączonym z warsztatami, które odbędą się w dniu 13 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00, budynku OSP w Brwinowie, przy ul. Pszczelińskiej 3.

UWAGA, nastąpiła zmiana terminów spaceru badawczego oraz spotkania konsultacyjnego.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/D2E2G5X4W8H1D3J9I

Ankieta do druku: 

Ankiety w formie papierowej można składać do 17 czerwca br. w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Konsultacje kierowane są do mieszkańców gminy Brwinów oraz sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.brwinow.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2030

Formularz uwag

Formularz uwag - wersja edytowalna

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby strategii rozwoju gminy Brwinów

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://bip.brwinow.pl/m,3718,strategia-rozwoju-gminy-brwinow-do-roku-2030.html 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy