język migowy

Wyniki konkursów dotacyjnych 2024: sport oraz kultura (drugi konkurs)

Opublikowano:

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki konkursu sport

Wyniki konkursu kultura

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy