język migowy

Kanalizacja w Owczarni i Żółwinie

Opublikowano:

W południowych sołectwach gminy rozpoczyna się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmie ul. Książenicką w Owczarni i ul. Słoneczną w Żółwinie.

W poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Owczarni i Żółwinie. Gmina Brwinów konsekwentnie realizuje budowę kanalizacji w południowych sołectwach, które nie mają łączności terytorialnej z pozostałą częścią. Kanał tłoczny przechodzi spod Galerii Brwinów przez Milanówek do Owczarni. Po skanalizowaniu tzw. królewskiej Owczarni (nazwy ulic tworzą poczet królów) prace doszły do Żółwina, gdzie kanalizacja została już wybudowana wzdłuż ul. Nadarzyńskiej (za skrzyżowanie z ul. Słoneczną) oraz w ul. Szkolnej (na całej długości), ul. Polnej oraz w części ul. Granicznej.

Rozpoczynające się teraz prace obejmą w Owczarni ul. Książenicką w części od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej, a w Żółwinie ul. Słoneczną, na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Działkowej. Zostaną też wybudowane odgałęzienia kanalizacji w granicach pasów drogowych powyższych ulic. Wykonawcą tej inwestycji jest Zakład Usługowy Martel Sp. z o.o. z Milęcina. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy. Koszt budowy obejmujący część położoną w Owczarni wynosi 2 639 700 zł, a w Żółwinie 2 496 900 zł. Łączna wartość tego etapu wyniesie 5 190 600 zł.

źródło: openstreetmap.org

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy