język migowy

Kondolencje

Opublikowano:

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 3 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Floriana w Brwinowie. Następnie kondukt pogrzebowy przejdzie ul. Rynek i Powstańców Warszawy na cmentarz parafialny w Brwinowie.

 

Urodził się 23 lutego 1939 r. w Brwinowie, gdzie mieszkał do końca wojny tj. do 1945 r., kiedy to wraz z mamą przeprowadzili się do Gdańska, do odnalezionego po wojnie ojca. W Gdańsku ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1959 r. został powołany do wojska. Studia ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Rybackim. Następnie podjął pracę w Gdańskim Urzędzie Morskim na stanowisku inspektora ds. rybołówstwa w obwodzie rybackim w Sztutowie. Od 1970 r. jest ponownie mieszkańcem Brwinowa. Kolejno podejmował pracę w Instytucie Zootechniki, w Ministerstwie Rolnictwa, a od 1991 r. w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Biurze Prezesa, każdorazowo na samodzielnych stanowiskach. W tym czasie w Monachium uzyskał certyfikat w zakresie prywatyzacji i polityki ekonomicznej. Jego sukcesy zawodowe były nagradzane przez Ministra Rolnictwa, m.in. za pracę nad nowelizacją ustawy o rybactwie śródlądowym. Nigdy nie należał do partii politycznej. 

W latach 80. był członkiem założycielem i działaczem Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Ministerstwie Rolnictwa. W latach 1989–1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Brwinowie. W lipcu 1990 r. został powołany przez Burmistrza Jana Witkowskiego w skład Zespołu Doradczego i uzyskał status społecznego Doradcy Burmistrza. Przez trzy kadencje (lata 1994–1998, 1998–2002 i 2006–2010) był radnym Rady Miasta w Brwinowie, a w latach 1998–2002 z powierzenia Rady Miejskiej był Burmistrzem Miasta i Gminy Brwinów. Jednym z pierwszych jego działań było zapewnienie płynności finansowej gminy i uchronienie jej przed zapaścią finansową. Kontynuował współpracę z zaprzyjaźnioną gminą Ejszyszki na Litwie, wspomagając tamtejszą polską szkołę. Rozpoczął bliską współpracę z UNCEM (Związkiem Gmin Górskich) z Lacio we Włoszech i miastami Borgovelino i Torre Cajetani, co było bardzo istotnym posunięciem w świetle starań Polski o wstąpienie do Unii Europejskiej. W czasie tej kadencji Rada Miejska uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów, a także rozpoczęło się odrolnianie gruntów gminnych. Z własnych środków gminy zostały zmodernizowane szkoły w Brwinowie – nr 1 i nr 2 – oraz w Żółwinie. To za  jego kadencji rozpoczęto negocjacje zmierzające do zakupu od SGGW terenów, znajdujących się w brwinowskim parku. W tym czasie rozpoczęła się budowa wodociągów i kanalizacji. Za jego kadencji (lata 1998–2002) w ogólnopolskim rankingu małych miast gmina Brwinów dokonała największego skoku rozwojowego, zajmując 9. miejsce wśród 2489 gmin w Polsce. Natomiast w kategorii sukcesu ekonomicznego gmina Brwinów została sklasyfikowana na 5. pozycji w kraju.

Spełniając jedną z obietnic wyborczych w 2002 r., założył lokalny portal informacyjny mieszkańców miasta i gminy Brwinów www.brwinow.com, finansując go z własnych środków. Portal służył przez długie lata jako forum dyskusyjne, także miejsce zbierające artykuły o historii.

Maciej Nowicki był aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, był członkiem Komisji Rewizyjnej, a także Sądu Koleżeńskiego.

Honorowy Obywatel od 2017 r.

Zmarł 26 marca 2024 r.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy