język migowy

Brwinów w rankingach „Wspólnoty”

Opublikowano:

W rankingu dwutygodnika „Wspólnota” Brwinów kolejny już raz znalazł się w czołówce gmin angażujących środki w poprawę jakości życia mieszkańców.

Rankingi czasopisma „Wspólnota” są opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza, kierownika  Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr Julitę Łukomską z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Rankingi obejmują miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka (gminy miejsko-wiejskie) oraz gminy wiejskie. Tegoroczne opracowanie to cztery rankingi cząstkowe: sukces finansowy, ekonomiczny, infrastrukturalny oraz społeczny. Wszystkie one składają się na sukces kadencji.

Brwinów jest kategoryzowany w gronie 631 miasteczek.

W kategorii Sukces Ekonomiczny Brwinów został sklasyfikowany na wysokim 5 miejscu, a wpływ na to miała zmiana odsetka zarejestrowanych bezrobotnych, liczba nowo zarejestrowanych prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech, zmiana wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca oraz zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W kategorii Sukces Społeczny Brwinów zajął 55 lokatę, a parametrami mającymi wpływ na wyniki  były m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku, wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza i klimatu, zmniejszenie hałasu czy ochronę różnorodności biologicznej.

Podsumowaniem wszystkich rankingów jest kategoria Sukces Kadencji, na którą wpływają wartości cząstkowe i tu Brwinów uplasował się na bardzo dobrej 13 pozycji wśród gmin miejsko-wiejskich w Polsce.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy