język migowy

Biznes Dobry Dla Gminy 2023

Opublikowano:

Wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu „Biznes Dobry dla Gminy 2023” znalazła się firma „Formika" zgłoszona przez gminę Brwinów. 

Ponad 200 firm zgłoszonych przez samorządy rywalizowało o tytuł „Biznes Dobry dla Gminy". Kapituła wybrała 41 laureatów. W gronie zwycięzców znalazła się zgłoszona przez gminę Brwinów „Formika” Sp. z o.o. rodzinna firma z polskim kapitałem. Podczas uroczystej gali nagrodę odebrali zastępca burmistrza gminy Brwinów Sławomir Walendowski oraz prezes zarządu Fundacji Formika Dzieciom – Anna Stankiewicz. 

Formika specjalizuje się w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz branży kosmetycznej. Zakład produkcyjny znajdujący się w Brwinowie przy ul. św. Jerzego jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Firma eksportuje swoje towary do 40 krajów na czterech kontynentach, aktualnie zatrudnia ponad 300 pracowników. Formika działa też od wielu lat na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki wsparciu finansowemu i zaangażowaniu spółki w 2016 r. wybudowano drogę gminną – ul. św. Jerzego, prowadzącą na tereny przemysłowe. Na ten cel Formika przekazała gminie kwotę 500 tys. zł, co wówczas stanowiło połowę kosztów. Osiem lat temu Formika dofinansowała projekt modernizacji świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, położonej w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 31. 
Od 2014 r. spółka realizuje swoją działalność społeczną poprzez Fundację Formika Dzieciom, która niesie pomoc dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także wspomaga ich rodziców, opiekunów prawnych oraz jednostki organizacyjne, mające podobne cele statutowe.  
Fundacja wsparła wakacyjny wyjazd dzieci do Serocka na Obóz dla Dzieci Zdolnych – Projekt Management Kids Camp 2016. Dzięki pomocy Fundacji w 2016 r. został wyremontowany dom rodziny wielodzietnej z Brwinowa. Pięć lat później Fundacja we współpracy z gminą Brwinów, pomogła   matce samodzielnie wychowującej dziecko. Dzięki współdziałaniu wykonano remont jej mieszkania oraz urządzono i zakupiono niezbędny sprzęt AGD. 
Od 2023 r. Fundacja realizuje projekt pt. „Power4Future_lokalnie", skierowany do młodzieży w wieku 14+ z terenu gminy Brwinów. Młodzież zdobywa praktyczną wiedzę nt. zarządzania projektami i realizacji miniprojektów na rzecz lokalnej społeczności.

Celem konkursu „Biznes Dobry dla Gminy” organizowanego przez Polską Agencję Prasową  jest docenienie firm oraz promowanie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do lokalnego rozwoju, a także samorządów tworzących klimat dla przedsiębiorców i dobrych relacji biznes-samorząd. W województwie mazowieckim oprócz Formiki nagrodzono dwie firmy: Pruszyński Sp. z o.o. (zgłoszona przez gminę Michałowice) oraz Bukat Sp. z o.o. Hurtownia Warzyw i Owoców (zgłoszona przez gminę Stare Babice).

Ikonka  1200Q85
1
2

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy