język migowy

Stypendia gminy Brwinów

Opublikowano:

Od 5 do 15 listopada można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy odnoszą sukcesy edukacyjne, sportowe lub artystyczne.

Stypendium jest formą wsparcia dla wybitnych młodych, uzdolnionych mieszkańców gminy Brwinów, którzy już mogą się pochwalić osiągnięciami w swoich dziedzinach.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, burmistrzowi gminy Brwinów, Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie, klubom sportowym zrzeszającym zawodnika, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie oraz dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Brwinowie.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, a jego wysokość wynosi od 300 do 600 zł miesięcznie i zależy od osiągnięć stypendysty, wielkości środków przeznaczonych w budżecie na wypłatę stypendiów w danym roku oraz liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Wnioski można pobrać ze strony brwinow.pl lub otrzymać w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta.

Informacji udziela Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17.

pdf

1 wniosek - student

Rozmiar: 135.95 kb
pdf

Regulamin

Rozmiar: 256.54 kb
pdf

uchwała

Rozmiar: 60.60 kb
pdf

1 Wniosek - Uczeń

Rozmiar: 104.70 kb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy