język migowy

Wycinka drzew przy ul. Strefowej w Kaniach

Opublikowano:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa zlecił wykonanie szczegółowej ekspertyzy stanu drzew przy ul. Strefowej. Wycinka drzew chorych i uszkodzonych jest konieczna.

Bezpieczeństwo ludzi jest sprawą priorytetową. Drzewa, które są w złym stanie i chorują, mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, mienia i ruchu drogowego. Prace rozpoczną się od 19 września i będą trwały przez kilka kolejnych dni (19.09 na obszarze B i C, 26.09 na obszarze C, 28.09 na obszarze D, oraz 3.10 na obszarze C i 4.10 na obszarze A). Wykonywanym pracom będą towarzyszyć wyłączenia prądu – jedynie na obszarze A nie będzie to konieczne.

strefowa kanie

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz uzyskanie decyzji pozytywnej zostało poprzedzone badaniami VTA (Visual Tree Assessment) oraz wykonaniem tomografu akustycznego dla drzew powyżej 100 cm obwodu na wysokości 130 cm.  Oceny stanu drzew dokonał specjalista dendrolog z uprawnieniami. Podczas wizji terenowej nie stwierdzono obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt  i grzybów, ani gniazd ptaków.   

 

 Metoda VTA (Visual Tree Assessment)  polega na ocenie widocznych symptomów  utraty lub osłabienia stabilności.  Skontrolowano wszystkie widoczne części składowe drzew  (system korzeniowy, podstawa pnia, pień, rozwidlenie konarów, konary, gałęzie) oraz ich lokalizację, w tym konflikty z zabudowaniami i infrastrukturą. Szczegółowe badania dotyczyły zasięgu zgnilizny wewnętrznej, pustych przestrzeni oraz stanu zdrowotnego systemu korzeniowego.

 

Zdecydowano się na tomografię akustyczną, który pozwala na przeprowadzenie bezinwazyjnych badań stanu zdrowotnego drzew. Badania tomografem są przydatne m.in. w przypadku drzew rosnących w pasach drogowych, których stanu nie można określić jednoznacznie za pomocą oględzin. Nawet jeśli stan zdrowotny wydaje się być właściwy, ewentualne wywrócenie się drzewa lub złamanie w wyniku wewnętrznych uszkodzeń mogłoby spowodować powstanie zagrożenia.

Szczegółowa ekspertyza pokazała, że drzewa przy ul. Strefowej są w bardzo złym stanie.

 

Lp.

Nr działki ewidencyjnej i nr obrębu

Gatunek

Obw. pnia mierzony na wys. 1,3m [cm]

Przyczyna zakwalifikowania drzewa do usunięcia

1.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

129,00

Drzewo w zaawansowanym procesie rozkładu pnia, pochylone w kierunku jezdni.

Z uwagi na stan fitosanitarny drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.

Drzewo nr 1 w ekspertyzie.

2.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

129,00

Drzewo posiada martwice pnia powstałą w wyniku uszkodzenia , wiele suchych konarów w koronie, odchylone w kierunku jezdni.

Z uwagi na stan fitosanitarny drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi, mienia oraz ruchu drogowego. 

Drzewo nr 2 w ekspertyzie.

3.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

185,00

Drzewo posiada rozległy ubytek wgłębny z zaawansowanym procesem rozkładu na wys. 160 cm o wymiarach 100 cm x 30 cm. Zaawansowany proces rozkładu pnia, realne ryzyko wyłamania.

Z uwagi na stan fitosanitarny drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi, mienia oraz ruchu drogowego. 

Drzewo nr 4 w ekspertyzie.

4.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

109,00

Na pniu od strony południowo-wschodniej rozszczepka, martwa wierzchołkowa cześć korony, drzewo zamiera.

Z uwagi na stan fitosanitarny stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.

Drzewo nr 5 w ekspertyzie.

5.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

237,00

Drzewo posiada rozległy ubytek wgłębny od strony południowo-wschodniej z zaawansowanym procesem rozkładu na wys. 160 cm o wymiarach 60 cm x 70 cm. Zaawansowany proces rozkładu pnia, realne ryzyko wyłamania.

Z uwagi na stan fitosanitarny stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.

Drzewo nr 6 w ekspertyzie.

6.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

robinia akacjowa

(Robinia pseudoacacia)

134,00

Widoczny zaawansowany proces rozkładu pnia – realne ryzyko wyłamania.

Z uwagi na stan fitosanitarny oraz osłabioną statykę drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

Drzewo nr 7 w ekspertyzie.

7.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

klon zwyczajny

(Acer platanoides)

187,00

Drzewo z ściętym jednym z przewodników, z ubytkiem. Drzewo objęte w pniu rozkładem, wysokie ryzyko przełamania.

Z uwagi na stan fitosanitarny drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

Drzewo nr 8 w ekspertyzie.

8.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

klon zwyczajny

(Acer platanoides)

45,00

Drzewo zamierające, bez szans na przeżycie.

Z uwagi na stan fitosanitarny oraz osłabioną statykę drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

Na wys. 5cm – 56 cm

9.

dz. nr ew. 529/8 obręb Kanie

klon zwyczajny

(Acer platanoides)

35,00

Drzewo z ubytkami u podstawy pnia, nie przyszłościowe

Z uwagi na stan fitosanitarny oraz osłabioną statykę drzewo stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

Na wys. 5cm – 52 cm

 

Badanie tomografem akustycznym. Fot. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zdjcie 1
Zdjcie 1
Zdjcie 2
Zdjcie 2
Zdjcie 3
Zdjcie 3

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy