W związku z przebudową od 7 maja 2019 r. planowane jest zamknięcie ulicy Żółwińskiej w Owczarni. Ruch zostanie skierowany na objazd, natomiast odcinek między ulicą Kazimierzowską a przejazdem WKD będzie wyłączony z ruchu, z wyłączeniem dojazdu do posesji.

Gmina Brwinów wybrała wykonawcę pumptracków, które mają w tym roku powstać w ramach strefy rekreacji w okolicy ul. Sochaczewskiej.

W piątek 3 maja przypada 228. rocznica uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji w Brwinowie odbędą się uroczystości przy Rynku oraz koncert w dworku Zagroda. W kolejne dni na gości i mieszkańców czekają też inne atrakcje.

TG „Sokół” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do izb rolniczych w niedzielę 28 lipca 2019 r. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje już Mazowiecka Izba Rolnicza w Parzniewie.

Do 2 maja do godz. 12 mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy Brwinów (ul. Grodziska 12, pok. 205) osoby, które w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego chcą pełnić funkcję członków obwodowych komisji wyborczych. Ze względu na wypełnienie dokumentów konieczne jest stawiennictwo osobiste. Więcej informacji: tel. 22 738 26 23.

Nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Żółwinie postanowili zabrać głos w dyskusji na temat systemu edukacji. 9 maja o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie odbędzie się spotkanie dyskusyjne żółwińskiej społeczności  szkolnej, które wpisuje się ogólnopolską akcję Narad Obywatelskich o Edukacji (NOoE), zainicjowanych przez porozumienie nauczycieli Ja Nauczyciel.

Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy przypomina, że w dniu 15 maja br. upływa termin płatności opłaty od posiadania psa. Opłata jest płatna bez wezwania i wynosi 50 złotych rocznie, a w przypadku posiadania psa z wszczepionym chipem 30 złotych rocznie.