Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 21 lutego 2019 r. porozumienie dotyczące współpracy przy budowie ścieżki rowerowej z Biskupic do Czubina.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 5 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

W poniedziałek 11 oraz 18 marca 2019 r. w godzinach 16.00-16.30 kasa urzędu gminy Brwinów będzie nieczynna.

Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu dwóch działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

W dniach od 18 marca do 4 kwietnia 2019 r. w oddziale dla dzieci brwinowskiej Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera (ul. Kościuszki 1E) zostanie przeprowadzone skontrum (inwentaryzacja) zbiorów bibliotecznych. W związku z tym placówka będzie nieczynna.

21 lutego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród I edycji brwinowskiego konkursu poetyckiego „Mały Parnas”. Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera wydała okolicznościową publikację związaną z tym konkursem.

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Brwinów w ramach projektu „Mazowiecki Orange Światłowód”. Projekt obejmuje 3803 gospodarstwa domowe.

Osoby zainteresowanie pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych na temat naboru, który od 20 marca br. będzie prowadzić Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.