22 października 2012 r., w dzień wspomnienia bł. Jana Pawła II, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Żółwinie odbył się już po raz piąty Festiwal Myśli i Słowa Jana Pawła II. Relację przesłała dyrektor szkoły w Żółwinie – Marta Szwemin.

Miłość, przyjaźń, szacunek i wzajemne zrozumienie połączyły ponad pół wieku temu piętnaście małżeństw, które 23 października 2012 r., wzięły wraz z rodzinami i przyjaciółmi udział w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Na początku listopada pierwsi mieszkańcy Otrębus będą mogli rozpocząć korzystanie z kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach unijnego projektu pn. „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.

Piękna pogoda mobilizuje do działania wykonawców gminnych inwestycji. Nawet jeśli zaplanowane zostały w etapach na 2012 i 2013 rok – tak jak przebudowa ulic Czubińskiej i Jasnej w Brwinowie – na razie prace wyprzedzają harmonogram.

PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada w dniach 22-26 października przerwy w dostawie energii elektrycznej w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach i Żółwinie, Mosznie i Domaniewie.

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. odbędzie się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako jeden z pierwszych w kraju zarejestrowany został sztab organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. Szefowa sztabu Marzena Wysocka zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w roli wolontariuszy.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia pracownikom oświaty odznaczeń, medali oraz nagród państwowych i resortowych. Wśród wyróżnionych na uroczystości, która odbyła się 15 października 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znaleźli się pracownicy szkół z terenu gminy Brwinów.

Projekty edukacyjne, kulturalne, związane z turystyką i rekreacją lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania wniosków od 8 do 22 listopada 2012 r.