W niedzielę 14 lipca w Brwinowie odbyły się uroczyste obchody święta policji powiatu pruszkowskiego oraz II piknik rodzinny pod hasłem "Bezpieczny powiat pruszkowski". Atrakcji nie brakowało.

W Biskupicach, w pasie drogi wojewódzkiej 720, trwają prace drogowe związane z budową przystanków autobusowych. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność na drodze.

Gmina Brwinów otrzymała wsparcie w wysokości 50 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw. Podpisanie umów między samorządem województwa a samorządami z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego miało miejsce 10 lipca 2019 r. w Brwinowie.

14 lipca w Brwinowie odbędą się obchody powiatowego Święta Policji. Na gości czeka mnóstwo atrakcji.

Wiele różnych tematów – związanych m.in. z gminnymi inwestycjami, ekologią oraz kulturą – poruszyli zastępca burmistrza Sławomir Walendowski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak.

Gmina Brwinów po raz kolejny weźmie udział w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”.

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program Rodzina 500+. 

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że po ustabilizowaniu dostaw wody na obszarze południowych sołectw beczkowozy zostały odwołane.