Od 1 marca 2019 r. ulegnie zmianie trasa autobusowej linii B9 (Żółwin–Owczarnia). Na liniach B6 oraz B8 do rozkładu zostaną włączone nowe przystanki w Brwinowie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 15 marca 2019 r.


Link do ogłoszenia

leadPrzerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych
Od 4 marca 2019 r. wejdzie w życie nowy wzór dowodów osobistych (tzw. e-dowód, plastikowa karta z chipem). W związku z tym nastąpi czasowa przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych (rekonfiguracja systemów państwowych).

Od 1 kwietnia 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór śmieci: 16 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregowania odpadów oraz 32 zł miesięcznie od osoby za odbiór śmieci zmieszanych. 

Osoby zainteresowane pozyskaniem 50 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat rozpoczynającego się w marcu naboru wniosków.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” złożyło oferty na realizację zadań publicznych. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do ofert swoje uwagi.

Drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi w Radio Bogoria byli: Agnieszka Olejniczak, kierownik działu wspierania rodziny ŚOPS, Alicja Berska z brwinowskiej Straży Miejskiej oraz Anna Sobczak, dyrektor ośrodka kultury.

Od wtorku 19 lutego 2019 r. zostanie zamknięte dla ruchu samochodowego skrzyżowanie ulic Kościuszki i Kraszewskiego. Wiązać się z tym będą znaczne ograniczenia możliwości parkowania w tym rejonie.