W czwartek 19 maja 2022 r. podczas zebrania wiejskiego uprawnieni do głosowania mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka wybrali nowego sołtysa.

Profesor Marian Pokropek zaprasza w niedzielę 22 maja do swojego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. O godz. 16 rozpocznie się spotkanie, a o godz. 17 – wernisaż wystawy pokazującej bogactwo ludowej sztuki ukraińskiej.

W pierwszym wejściu antenowym Anna Żaczek-Siwczuk z Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie opowiadała o zbliżającym się otwarciu Pałacu Kultury w Brwinowie. Wśród tematów poruszonych przez zastępcę burmistrza Jerzego Wysockiego były m.in. zakończone inwestycje, planowane przetargi, obsługa obywateli z Ukrainy oraz rekrutacja dzieci do przedszkoli.

Od 17 maja do 20 czerwca 2022 r. będą przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

W czwartek 12 maja 2022 r. Brwinów odwiedzili wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektorzy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tematem spotkania były wykonane oraz projektowane na terenie gminy Brwinów przedsięwzięcia drogowe.

Stowarzyszenie Projekt Brwinów już po raz szósty zorganizowało majową rodzinną wycieczkę rowerową św. Floriana. Około 250 uczestników przejechało razem niemal 20 km, odwiedzając po drodze PSP Pruszków oraz OSP Nowa Wieś i OSP Brwinów.