leadbezpieczenstwoBurmistrz Gminy Brwinów oraz Powiatowy Komendant Policji zapraszają mieszkańców we wtorek 19 listopada 2019 r. na gminną debatę na temat bezpieczeństwa.

Trwa akcja sadzenia krokusów w gminie Brwinów. Po cebulki zgłaszają się już radni i sołtysi, którzy zachęcają mieszkańców do ozdabiania kwiatami ich wspólnego otoczenia. Jako pierwsze zgłosiło się sołectwo Koszajec.

W 101. rocznicę odzyskania niepodległości mieszkańcy spotkali się na brwinowskim Rynku.

Komisja Europejska ogłosiła listę 1780 gmin z 30 krajów, które otrzymają bony na budowę hot spotów wi-fi. Jest wśród nich Brwinów.

Gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 4 524 350,17 zł. W planach jest budowa ponad 6,5 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka chcą, aby nazwy ulic w ich miejscowościach łączyły się z baśniami i bajkami - taki jest wynik głosowania przeprowadzonego na terenie sołectwa pod koniec października.

ngoFundacja KRAINA OZA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

krokusfotoJeszcze nie nadeszła zima, a gmina Brwinów myśli już o wiośnie i zachęca do udziału w akcji wspólnego sadzenia krokusów.