Spółka PKP PLK prowadzi już procedury przetargowe, ale pasażerowie mogą liczyć na jeszcze około rok normalnego funkcjonowania linii podmiejskiej nr 447. Potem rozpocznie się jej modernizacja na odcinku od Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.

Gmina Brwinów leży na trasie linii energetycznej 400 kV, która będzie prowadzić z Kozienic do Ołtarzewa. Udało się uzgodnić przebieg, który w możliwie najmniejszym stopniu przecina teren gminy. Mieszkańcy sołectw Milęcin i Czubin poznają szczegóły podczas spotkań konsultacyjno-informacyjnych. 

 

Gmina Brwinów zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2017 r. Kartę Mieszkańca. Będzie ona uprawniała do rabatów i zniżek.

Konkursy z zakresu bezpieczeństwa, festyn z mobilnym miasteczkiem rowerowym oraz spotkanie z Kajetanem Kajetanowiczem, który przypominał o konieczności zapinania pasów - to wydarzenia, które w ostatnim czasie miały miejsce w gminie Brwinów.

 

W piątek 24 czerwca 2016 r. w ramach doskonalenia umiejętności zawodowych wszyscy funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie będą uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podejmowania interwencji wraz z elementami sztuk walki oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. Tego dnia wszystkie zgłoszenia z prośbami o interwencje będą przekierowane do Komisariatu Policji w Brwinowie.

Jak stać się lepszym ojcem? Jak poradzić sobie z dzieckiem w trudnych sytuacjach? Dlaczego kary nie skutkują? Rady i wskazówki na temat wychowania dzieci będzie można uzyskać podczas warsztatu edukacyjnego pod hasłem „Co zamiast kary?”

W poniedziałek 27 czerwca 2016 r. przy Urzędzie Gminy Brwinów wykonywane będą badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.