We wtorek 19 lipca 2016 r. został przeprowadzony audyt w związku z udziałem Gminy Brwinów w XV edycji konkursu Gmina Fair Play oraz w programie Przyjazna Polska.

Cykliczna audycja samorządowa z udziałem gminy Brwinów. Redaktor Mariola Marczak-Grzybek przygotowała reportaż z niedzielnego koncertu muzyki Chopina z udziałem gości z Meksyku i Brazylii, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży.

W środę 27 lipca mijają trzy lata od śmierci Henryka Baranowskiego, reżysera teatralnego, scenarzysty, aktora i scenografa, mieszkańca Brwinowa. Z tej okazji w dworku Zagroda odbędzie się spotkanie poświęcone jego osobie oraz wernisaż fotografii.

Pesymiści prognozowali, że trzeba będzie zwracać 60-milionową dotację, jaką gmina Brwinów otrzymała na realizację projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Optymiści zakładali, że uda się pomyślnie zrealizować projekt oraz uzyskać wymagany efekt ekologiczny... i mieli rację!

Po świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” zgłosiło się 2065 rodzin z terenu gminy Brwinów, a wypłacona kwota przekracza 3,6 mln zł. Dział Świadczeń Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej stanął na wysokości zadania.

Pojawiły się sygnały o osobach, które pukają do drzwi pod pretekstem wymiany wodomierza i podają się za pracowników Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego i upowszechniania tradycji. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Do Brwinowa na Dni Diecezjalne przyjeżdżają pielgrzymi z Meksyku i Brazylii. Młodzi ludzie będą gościć u rodzin w dniach 19-25 lipca.