W środę 15 czerwca br. dziewczęta urodzone w 2001 roku, które są mieszkankami gminy Brwinów, przyjmą drugą dawkę szczepionki przeciwko HPV.

Zbliżają się wakacje. Dla Urzędu Gminy Brwinów to dobry czas na remonty w placówkach oświatowych. Został ogłoszony przetarg na remont sali gimnastycznej, korytarzy na parterze i pochylni w Zespole Szkół w Żółwinie.

Program „Kompostowniki dla mieszkańców” w gminie Brwinów cieszy się dużym zainteresowaniem, co świadczy o trosce mieszkańców o środowisko.

PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej w środę 1 czerwca 2016 r. na obszarze kilku ulic w Brwinowie oraz w Kotowicach i Milęcinie.

Mieszkańcy Brwinowa państwo Danuta i Alojzy Witkowscy otrzymali medale przyznane przez prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

Ostatni majowy weekend  zapowiada się interesująco: m.in. zawody konne, mecze, warsztaty artystyczne. Można też wybrać się na jedną z gier terenowych.

Uczniowie otrębuskiego gimnazjum odwiedzili we wtorek 24 maja 2016 r. Urząd Gminy Brwinów. W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie spotkali się z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim i sekretarz gminy Anną Kozłowską oraz wzięli udział w grze, w której sprawdzili swoje wiadomości oraz odwiedzili różne referaty.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków ubiega się o dofinansowanie zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.