Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 28 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak