Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 lutego  2023 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.Porządek obrad:

  • 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  • 2 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  • 3 Omówienie spraw związanych z prowadzonymi kontrolami
  • 4 Sprawy wniesione i wolne wnioski
  • 5 Zamknięcie posiedzenia komisji

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski