Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 27 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Brwinowie ul. Pałacowa 1.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja o planie pracy i imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury w roku 2023.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska