Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 26 ust. 6 zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 18:30, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie (RM0006.721.2023).
4. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.721.2023

Rozmiar: 113.42 kb
pdf

RM0006.721.2023- zał

Rozmiar: 1.06 mb