Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 grudnia 2022 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów sala. nr 8 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z prowadzonymi kontrolami
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski