Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie Budżetu gminy na 2023 rok.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki

Komunalnej  i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak