Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie regulaminu BPWiK.
4. Omówienie nowych nazw ulic „Zymmera i Poniatowskiego”.
5. Protest związany z wycinką drzew przy ul. Szkolnej w Żółwinie.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak