Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 września 2022 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie spraw związanych z prowadzoną obecnie kontrolą
  3. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  4. Zamknięcie posiedzenia komisji

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski