Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządkuobrad.
  3. Omówienie realizacji budżetu gminy Brwinów w I poł. 2022 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki

     Komunalnej  i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak