Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawy bieżące – rozpatrzenie dwóch petycji.

4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

   Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski