Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 17:30 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacje nt. BPWiK.
  4. Przedstawienie sytuacji dot. remontów dróg gminnych.
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki    

     Komunalnej  i Finansów

                                                                      /-/ Grzegorz Matysiak